Poland

Commercial designations

Commercial designation Scientific names
Konger Conger conger
Korwina czerwona Sciaenops ocellatus
Koryfena Coryphaena hippurus
kostropak Ruvettus pretiosus
Krab błękitny Callinectes sapidus
Krab błotny olbrzymi Scylla serrata
Krab brzegowy Carcinus maenas
krab japoński pacyficzny Macrocheira kaempferi
Krab japoński pająk Macrocheira kaempferi
krab kieszeniec Cancer pagurus
Krab kwiatowy Portunus pelagicus
Krab pająk Maja squinado
Krab portunik gazami Portunus trituberculatus
Krab portunik niebieski Portunus segnis
krab skalny Cancer irroratus
krab zielony Carcinus maenas
Kraby
Krakacze Pennahia
Krąp Blicca bjoerkna
Kraśniakowate Emmelichthyidae

Data sources

Share this page

Share your feedback about the site and help us improve your experience

Share your feedback