Dinamarca

Denominaciones comerciales

Denominación comercial Nombres científicos
stillehavsøsters
Stillehavsrævehaj Alopias pelagicus
Stillehavsrødfisk Sebastes alutus
Stillehavsrødspætte Lepidopsetta bilineata
Stillehavsrødtunge Microstomus pacificus
Stillehavsrokke Beringraja stellulata sinónimo para Raja stellulata
stillehavssejlfisk Istiophorus platypterus
Stillehavssild Clupea pallasii sinónimo para Clupea pallasii pallasii
Stillehavssildehaj Lamna ditropis
Stillehavssmørfisk Peprilus simillimus
stillehavstarpon Megalops cyprinoides
Stillehavstobis Ammodytes hexapterus
Stillehavstorsk Gadus macrocephalus
Stjerneflynder Platichthys stellatus
Stjernehaj Mustelus asterias
Stjernerokke Raja asterias
Stjernestør Acipenser stellatus
Stor barracuda Sphyraena barracuda
Stor gaffelmakrel Lichia amia
stor guldmakrel Coryphaena hippurus

Fuentes de datos

Compartir esta página

Comparta sus comentarios sobre esta web y ayúdenos a mejorarla

Comparta su opinión