Dania

Oznaczenia handlowe

Oznaczenie handlowe Nazwy naukowe
Almindelig tæppemusling Venerupis corrugata
almindelig taskekrabbe Cancer pagurus
almindelig torsk Gadus morhua
almindelig trommefisk Umbrina cirrosa
almindelig tunge Solea solea
almindelig tungehvarre Arnoglossus laterna
almindelig ulk Myoxocephalus scorpius
almindelig vågmær Trachipterus arcticus
Amerikansk ål Anguilla rostrata
amerikansk ferskvandsål Anguilla rostrata
amerikansk flodkrebs Orconectes limosus
Amerikansk havål Conger oceanicus
Amerikansk havtaske Lophius americanus
Amerikansk hummer Homarus americanus
Amerikansk kammusling Argopecten irradians
Amerikansk knivmusling Ensis leei
Amerikansk kråsesild Dorosoma cepedianum
Amerikansk krebs Orconectes limosus
Amerikansk østers Crassostrea virginica
Amerikansk sanktpetersfisk Zenopsis conchifer

Źródła danych

Udostępnij tę stronę

Twoje odpowiedzi pozwolą nam ulepszyć tę stronę internetową

Napisz do nas