Malta

Oznaczenia handlowe

Oznaczenie handlowe Nazwy naukowe
Raja tal-għajn Raja montagui
Raja tat-tikek Raja asterias
Raspa Ruvettus pretiosus
Rebekkin Raja oxyrinchus synonim Dipturus oxyrinchus
Rizza Paracentrotus lividus
Ruvett Ruvettus pretiosus
Rużetta Xyrichtys novacula
Sallura Anguilla anguilla
Sardina ħadra Sprattus sprattus
Sardina kaħla Sardina pilchardus
Sardinella Sprattus sprattus
Sargu Diplodus sargus synonim Diplodus sargus sargus
Sawrell Trachurus mediterraneus
Sawrella kaħla Trachurus trachurus
Sawrella mperjali Caranx crysos
Sawrella mperjali mibruma Caranx rhonchus
Sawt Trachinus vipera synonim Echiichthys vipera
Sawt kbir Trachinus draco
Serra Lichia amia
Serra tas-snien Pomatomus saltatrix

Źródła danych

Udostępnij tę stronę

Twoje odpowiedzi pozwolą nam ulepszyć tę stronę internetową

Napisz do nas