Luksemburg

Oznaczenia handlowe

Oznaczenie handlowe Nazwy naukowe
carpe Cyprinus carpio
carpe herbivore Ctenopharyngodon idella
carrelet Pleuronectes platessa
castagnoline noire Parastromateus niger
caviar asetra Acipenser gueldenstaedtii
caviar asetra gold Acipenser gueldenstaedtii
caviar osciètre gold Acipenser gueldenstaedtii
célan (> 50 g) Sardina pilchardus
cernier commun Polyprion americanus
cernier de Nouvelle-Zélande Polyprion oxygeneios
charbonnier Anoplopoma fimbria
chardin fil Opisthonema oglinum
chevrette Macrobrachium rosenbergii
chien Squalus acanthias
chinchard Trachurus trachurus
chinchard d'Europe Trachurus trachurus
chum Oncorhynchus keta
clam
Clam d'Islande Arctica islandica
clarias (woda słodka) Clarias gariepinus

Źródła danych

Udostępnij tę stronę

Twoje odpowiedzi pozwolą nam ulepszyć tę stronę internetową

Napisz do nas