Malta

Oznaczenia handlowe

Oznaczenie handlowe Nazwy naukowe
Swordfish Xiphias gladius
Thornback ray Raja clavata
Transparent goby Aphia minuta
Tub gurnard Chelidonichthys lucerna
Turbot Psetta maxima synonim Scophthalmus maximus
Twaite shad Alosa fallax
Unihorn octopus Scaeurgus unicirrhus
Venus clams nei Veneridae
Whelk Buccinum undatum
White grouper Epinephelus aeneus
White seabream Diplodus sargus synonim Diplodus sargus sargus
White-spotted octopus Octopus macropus synonim Callistoctopus macropus
Wide-eyed flounder Bothus podas
Wrasses nei Labridae
Wreckfish Polyprion americanus
Yellowfin tuna Thunnus albacares

Źródła danych

Udostępnij tę stronę

Twoje odpowiedzi pozwolą nam ulepszyć tę stronę internetową

Napisz do nas