Belgien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Thon
Thon a nageoires jaunes Thunnus albacares
Thon blanc ou Germon Thunnus alalunga
Thon obese Thunnus obesus
Thon rouge Thunnus thynnus
Thonine
Thonine noire Euthynnus lineatus
Thonine orientale Euthynnus affinis
Tilapia
Tourteau Cancer pagurus
Troque
Truite
Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss
Truite de mer Salmo trutta trutta synonymen för Salmo trutta
Truite saumonee (bara lax-färgade köttet)
Turbot Psetta maxima synonymen för Scophthalmus maximus
Vanneau Chlamys opercularis synonymen för Aequipecten opercularis
Vivaneau
Vive

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter