Danmark

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Stenkrebs Austropotamobius torrentium
Sterlet Acipenser ruthenus
Stillehavs-menhaden Ethmidium maculatum
Stillehavsansjos Cetengraulis mysticetus
stillehavsbonit Sarda orientalis
Stillehavshavål Conger myriaster
Stillehavshellefisk Atheresthes stomias
Stillehavshelleflynder Hippoglossus stenolepis
Stillehavshestemakrel Trachurus symmetricus
Stillehavskongemakrel Scomberomorus sierra
stillehavskulmule Merluccius productus
Stillehavsladyfisk Elops affinis
stillehavsøsters
Stillehavsrævehaj Alopias pelagicus
Stillehavsrødfisk Sebastes alutus
Stillehavsrødrødspætte Lepidopsetta bilineata
Stillehavsrødtunge Microstomus pacificus
Stillehavsrokke Beringraja stellulata synonymen för Raja stellulata
stillehavssejlfisk Istiophorus platypterus
Stillehavssild Clupea pallasii synonymen för Clupea pallasii pallasii

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter