Danmark

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Almindelig tæppemusling Venerupis corrugata
almindelig taskekrabbe Cancer pagurus
almindelig torsk Gadus morhua
almindelig trommefisk Umbrina cirrosa
almindelig tunge Solea solea
almindelig tungehvarre Arnoglossus laterna
almindelig ulk Myoxocephalus scorpius
almindelig vågmær Trachipterus arcticus
Amerikansk ål Anguilla rostrata
amerikansk ferskvandsål Anguilla rostrata
amerikansk flodkrebs Orconectes limosus
Amerikansk havål Conger oceanicus
Amerikansk havtaske Lophius americanus
Amerikansk hummer Homarus americanus
Amerikansk kammusling Argopecten irradians
Amerikansk knivmusling Ensis leei
Amerikansk kråsesild Dorosoma cepedianum
Amerikansk krebs Orconectes limosus
Amerikansk østers Crassostrea virginica
Amerikansk sanktpetersfisk Zenopsis conchifer

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter