Danmark

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
stillehavsøsters
Stillehavsrævehaj Alopias pelagicus
Stillehavsrødfisk Sebastes alutus
Stillehavsrødspætte Lepidopsetta bilineata
Stillehavsrødtunge Microstomus pacificus
Stillehavsrokke Beringraja stellulata synonymen för Raja stellulata
stillehavssejlfisk Istiophorus platypterus
Stillehavssild Clupea pallasii synonymen för Clupea pallasii pallasii
Stillehavssildehaj Lamna ditropis
Stillehavssmørfisk Peprilus simillimus
stillehavstarpon Megalops cyprinoides
Stillehavstobis Ammodytes hexapterus
Stillehavstorsk Gadus macrocephalus
Stjerneflynder Platichthys stellatus
Stjernehaj Mustelus asterias
Stjernerokke Raja asterias
Stjernestør Acipenser stellatus
Stor barracuda Sphyraena barracuda
Stor gaffelmakrel Lichia amia
stor guldmakrel Coryphaena hippurus

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter