Danmark

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Stribet kongemakrel Scomberomorus lineolatus
Stribet marlin Kajikia audax
Stribet mulle Mullus surmuletus
Stribet multe Mugil cephalus
Stribet reje Pandalopsis dispar
Stribet slangehovedfisk Channa striata
Stribet tunge Microchirus variegatus
Stribet venusmusling Chamelea gallina
strømming Clupea harengus
Strømpebåndsfisk Lepidopus caudatus
Strømsild Argentina sphyraena
Strømskalle Leuciscus leuciscus
Stumpsnudet havrude Chrysoblephus gibbiceps
Suder Tinca tinca
Sværdfisk Xiphias gladius
sværdskedemusling Ensis ensis
Svinefisk Anisotremus virginicus
Syd-stankelbenskrabbe Jacquinotia edwardsii synonymen för Jacquinotia edwardsi
Sydafrikansk hestemakrel Trachurus capensis
Sydafrikansk kingklip Genypterus capensis

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter