Kroatien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
somići Ictalurus
somovi Clarias
špar Diplodus annularis
srčanka
srčanke
srdela Sardina pilchardus
srdela golema Sardinella aurita
srebrenjak Argentina sphyraena
srebrna plotica Pampus argenteus
srebrni losos Oncorhynchus kisutch
srebrnjaci Argentina
srebrnoprugac Kyphosus sectator synonymen för Kyphosus sectatrix
sredele goleme Sardinella
sredozemna kozica Penaeus kerathurus
staklasti romb Scophthalmus aquosus
štrigljači Galatheidae
strijele Trachinotus
strijelke Pomatomidae
štuka Esox lucius
štukovčica Lestidiops sphyrenoides

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter