Kroatien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
fratar Diplodus vulgaris
gaovice
gavičica Rhodeus amarus
gavun Atherina hepsetus
gavun oliga Atherina boyeri
gavuni Atherinidae
gira atlantska Centracanthus cirrus
gira oblica Spicara smaris
gira oštrulja Spicara flexuosa synonymen för Spicara maena
gire Spicara
glavoč
glavoč pločac Chromogobius quadrivittatus
glavoči
glavočić kamenjarić Chromogobius zebratus
glavočić mreškan Buenia affinis
glavočići
gof Seriola dumerili
gofi Seriola
golemi huji Genypterus
golub Myliobatis aquila

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter