Kroatien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
fanfan Naucrates ductor
faraonska sipa Sepia pharaonis
fratar Diplodus vulgaris
gavičica Rhodeus amarus
gavun Atherina hepsetus
gavunić Atherina boyeri
gira oblica Spicara smaris
gire Spicara
glavatica Salmo marmoratus
glavoč Gobius ater
glavoč pločac Chromogobius quadrivittatus
glavoči Gobius
glavočić mreškan Buenia affinis
gof Seriola dumerili
gofi Seriola
golema kirnja Stereolepis gigas
golema priljepuša Echeneis naucrates
golema psina Cetorhinus maximus
golema srdela Sardinella aurita
goleme srdele Sardinella

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter