Irland

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
European flying squid Todarodes sagittatus
European hake Merluccius merluccius
European lobster Homarus gammarus
European perch Perca fluviatilis
European pilchard Sardina pilchardus
European plaice Pleuronectes platessa
European razor clam Solen marginatus
European seabass Dicentrarchus labrax
European smelt Osmerus eperlanus
European sprat Sprattus sprattus
European squid Loligo vulgaris
European whitefish Coregonus lavaretus
Flat green nori Enteromorpha compressa synonymen för Ulva compressa
Fleshy prawn Penaeus chinensis
Flounder Platichthys flesus
Forkbeard Phycis phycis
Forkbeard species Phycis
Four-spot megrim Lepidorhombus boscii
Freshwater perch species Lates
Frigate and bullet tunas Auxis

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter