Irland

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Shiba shrimp Metapenaeus joyneri
Short-tail nurse shark Pseudoginglymostoma brevicaudatum
Shortfin mako Isurus oxyrinchus
Shortfin squid species Illex
Siberian sturgeon Acipenser baerii baerii synonymen för Acipenser baerii
Siki Shark Centroscymnus coelolepis
Silver carp Hypophthalmichthys molitrix
Silver Hake Merluccius merluccius
Silver salmon Oncorhynchus kisutch
Silver scabbardfish Lepidopus caudatus
Silvery John dory Zenopsis conchifer
Skipjack tuna Katsuwonus pelamis
Slimehead species Trachichthyidae
Slipper lobster species Scyllaridae
Small-spotted catshark Scyliorhinus canicula
Smelt species
Smooth-hound species Mustelus
Snakehead Channa argus argus synonymen för Channa argus
Snakeheads Channa
Snapper species Lutjanus

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter