Irland

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Bolmán Atlantach Trachurus trachurus
Bolmán na Meánmhara Trachurus mediterraneus
Bradán Atlantach Salmo salar
Bradán bándearg Oncorhynchus gorbuscha
Bradán Coho Oncorhynchus kisutch
Bradán dearg Oncorhynchus nerka
Bradán fearna Acipenser sturio
Bradán fearna an Aidriadaigh Acipenser naccarii
Bradán fearna an Atlantaigh Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus synonymen för Acipenser oxyrinchus
Bradán fearna Eorpach Huso huso
Bradán fearna na Danóibe Acipenser gueldenstaedtii
Bradán fearna na Sibéire Acipenser baerii baerii synonymen för Acipenser baerii
Bradán fearna Réaltach Acipenser stellatus
Bradán fearna Steirléid Acipenser ruthenus
Bradán Keta Oncorhynchus keta
Bradán Masu Oncorhynchus masou masou
Bráthair Squatina squatina
Breac dea-dhathach Oncorhynchus mykiss
Breac donn Salmo trutta
breac geal Salmo trutta

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter