Lettland

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Paltusi Hippoglossus
Pangasijas Pangasius
Parastā mercenārija Venus mercenaria synonymen för Mercenaria mercenaria
Parastais buksins Buccinum undatum
Pelamīda Sarda sarda
Pelede Coregonus peled
Pikša Melanogrammus aeglefinus
Plankumainā tunzivs Euthynnus affinis
Platspīļu vēzis Astacus astacus
Plaudis Abramis brama
Plicis Blicca bjoerkna
Polārā menca Boreogadus saida
Pollaks Pollachius pollachius
Putasu
Raibā vilkzivs Anarhichas minor
Raibais platpieris Aristichthus nobilis
Rajas Raja
Rauda Rutilus rutilus
Reņģe Clupea harengus membras synonymen för Clupea harengus
Repsis Coregonus albula

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter