Malta

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Gurbell rar Sciaena umbra
Gurbell tal-Qawwi Umbrina cirrosa
Gurbell tork Sciaena umbra
Ħajwat Dentex gibbosus
Ħanzir Polyprion americanus
Ħmar Balistes carolinensis synonymen för Balistes capriscus
Horned octopus Eledone cirrhosa
Ħuta kaħla Prionace glauca
Imsell Belone belone
Inċova Engraulis encrasicolus
Ingwata safra Buglossidium luteum
Ingwata skura Synapturichthys kleinii
Ingwata tar-rig Solea solea
Kaħli Oblada melanura
Kaplat Mugilidae
Kavall għajnejh kbar Scomber japonicus
Klamar Loligo vulgaris
Kubrit Euthynnus alletteratus
Laċċa Alosa alosa
Laċċa kaħla Sprattus sprattus

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter