Nederländerna

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Schoteloog zeebrasem Calamus calamus
Schotzalm Salmo trutta trutta synonymen för Salmo trutta
Schurftvis Arnoglossus laterna
Seabob garnaal Xiphopenaeus kroyeri
Sepia Sepia
Serpeling Leuciscus leuciscus
Signaalkreeft Pacifastacus leniusculus
Sint-Jacobsschelp Pecten maximus
Skipjack Katsuwonus pelamis
Slangmakreel Gempylus serpens
Slatdicksteur Acipenser nudiventris
Sleutelgathoorn Fissurella nubecula
Slibgarnalen Solenoceridae
Snapper Lutjanus
Sneep Chondrostoma nasus
Snoek Esox lucius
Snoekbaars Stizostedion synonymen för Sander
Snotdolf Cyclopterus lumpus
Sockeye zalm Oncorhynchus nerka
Spaanse makreel Scomber japonicus

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter