Danmark

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Aborre Perca fluviatilis
Aflang klumpfisk Ranzania laevis
Afrikansk ål Anguilla mossambica
Afrikansk ålemalle Clarias gariepinus
Afrikansk broget ål Anguilla labiata
Afrikansk hestehoved Selene dorsalis
Afrikansk multe Mugil capurrii
Afrikansk ørnefisk Argyrosomus hololepidotus
Afrikansk trommefisk Atractoscion aequidens
Afrikansk venusmusling Dosinia orbignyi
Akarnanisk blankesten Pagellus acarne
Akiami-reje Acetes japonicus
Ål Anguilla anguilla
Alaska-musling Saxidomus giganteus synonymen för Saxidomus gigantea
Alaska-rødspætte Pleuronectes quadrituberculatus
Alaska-vildlaks Oncorhynchus gorbuscha
Alaskasej Gadus chalcogrammus synonymen för Theragra chalcogramma
Ålekvabbe Zoarces viviparus
almindelig aborre Perca fluviatilis
almindelig ål Anguilla anguilla

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter