Sverige

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Glasört Salicornia eurapaea
Glasvar Lepidorhombus whiffiagonis
Glatthaj Mustelus asterias
Gökrocka Leucoraja naevus
Gös Sander lucioperca
Grå djuphavstorsk Halargyreus johnsonii
Grå filfisk Aluterus monoceros
Grå havsabborre Epinephelus caninus
Grå multe Mugil cephalus
Grå snapper Lutjanus griseus
Gracilistorsk Eleginus gracilis
Grårocka Rostroraja alba
Gräskarp Ctenopharyngodon idella
Gräspickerell Esox vermiculatus synonymen för Esox americanus vermiculatus
Grenadjär Coryphaenoides rupestris
Grodögonfisk Apocryptes bato
Grön snapper Aprion virescens
Grön tigerräka Penaeus semisulcatus
Grön vekfisk Cynoscion virescens
Grönfisk Ophidion elongatus synonymen för Bassozetus elongatus

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter