Sverige

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Grönmussla
Grunion Leuresthes tenuis
Guachanche barracuda Sphyraena guachancho
Gul vimpelsnapper Nemipterus virgatus
Gulabborre Perca flavescens
Gulbandad hästmakrill Pseudocaranx dentex
Gulbandad vimpelsnapper Nemipterus hexodon
Guldbandsselar Selaroides leptolepis
Guldfläckig taggmakrill Carangoides fulvoguttatus
Guldgrouper Epinephelus fasciatus
Guldkingklip Genypterus blacodes
guldlax Argentina silus
Guldmakrill Coryphaena hippurus
Guldmulle Mullus auratus
Guldmulte Liza aurata synonymen för Chelon auratus
Guldprickig multe Liza parsia synonymen för Chelon parsia
Guldsparid Sparus auratus synonymen för Sparus aurata
Guldstreckad sardinell Sardinella gibbosa
Guldtilapia Oreochromis aureus
Gulfansjovis Anchoa mitchilli

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter