Slovenien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
japonska kočica Tapes phillipinarum
japonska koritasta ostriga Crassostrea gigas synonymen för Magallana gigas
japonska kozica Penaeus japonicus
japonska kraljevska skuša Scomberomorus niphonius
japonska pahljača Asmium japonicum
japonski brancin Lateolabrax japonicus
japonski kovač Zeus japonicus synonymen för Zeus faber
japonski sardon
japonski silaginid Sillago japonica
jastog Homarus gammarus
jegulja Anguilla anguilla
jelševec Astacus astacus
jesetri
jez Leuciscus idus
jezerska postrv Salmo trutta lacustris synonymen för Salmo trutta
jezerska zlatovčica Salvelinus alpinus synonymen för Salvelinus alpinus alpinus
južna kraljevska grba Menticirrhus americanus
južna rožnata kozica Penaeus notialis
južni oslič
južni potočni rak Austropotamobius pallipis

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter