Luxemburg

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
anguille d'Australie Anguilla australis synonymen för Anguilla australis australis
anguille d'Europe Anguilla anguilla
anguille de Nouvelle-Zélande Anguilla dieffenbachii
anguille du Japon Anguilla japonica
araignée Maja squinado
araignée européenne Maja squinado
arrose noir Allocyttus niger
asetra amour Acipenser schrenckii
aspe Aspius aspius synonymen för Leuciscus aspius
athérine Atherina boyeri
balai Hippoglossoides platessoides
balai de l'Atlantique Hippoglossoides platessoides
balaou Cololabis saira
balaou du Japon Cololabis saira
bar Dicentrarchus labrax
bar commun Dicentrarchus labrax
bar tacheté Dicentrarchus punctatus
baramundi Lates calcarifer
barbeau Barbus barbus
barbue Scophthalmus rhombus

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter