Danmark

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
almindelig hestemakrel Trachurus trachurus
almindelig hestemusling Modiolus modiolus
almindelig hestereje Crangon crangon
almindelig hjertemusling Cerastoderma edule
almindelig hornfisk Belone belone
almindelig ising Limanda limanda
almindelig istorsk Arctogadus glacialis
Almindelig jomfruøsters Aequipecten opercularis
almindelig kammusling Aequipecten opercularis
almindelig klumpfisk Mola mola
Almindelig knivbladfisk Notopterus notopterus
Almindelig knivmusling Ensis ensis
almindelig konk Buccinum undatum
almindelig krebs Astacus astacus
almindelig lange Molva molva
almindelig løje Alburnus alburnus
almindelig mahseer Tor tor
almindelig makrel Scomber scombrus
almindelig makrelgedde Scomberesox saurus
almindelig ørnefisk Argyrosomus regius

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter