Kroatien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
bjelonogi rak Austropotamobius pallipes
bodeč crveni Scorpaena notata
bodeč mali Scorpaena loppei
bodeči Scorpaena
bodečnjaci Helicolenus
bodečnjak veliki Helicolenus dactylopterus
bodljikava mramornica Siganus rivulatus
bodljikavci Siganus
bodljobradi rak Orconectes limosus
bodorka Rutilus rutilus
bolen Aspius aspius synonymen för Leuciscus aspius
brancin Dicentrarchus labrax
brazilska srdela golema Sardinella brasiliensis
bucanj mali Ranzania leavis
bucanj veliki Mola mola
bukva Boops boops
butor Galeorhinus galeus
butori Galeorhinus
čaške Glycymeris
češljače Argopecten

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter