Malta

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Raja tal-għajn Raja montagui
Raja tat-tikek Raja asterias
Raspa Ruvettus pretiosus
Rebekkin Raja oxyrinchus synonymen för Dipturus oxyrinchus
Rizza Paracentrotus lividus
Ruvett Ruvettus pretiosus
Rużetta Xyrichtys novacula
Sallura Anguilla anguilla
Sardina ħadra Sprattus sprattus
Sardina kaħla Sardina pilchardus
Sardinella Sprattus sprattus
Sargu Diplodus sargus synonymen för Diplodus sargus sargus
Sawrell Trachurus mediterraneus
Sawrella kaħla Trachurus trachurus
Sawrella mperjali Caranx crysos
Sawrella mperjali mibruma Caranx rhonchus
Sawt Trachinus vipera synonymen för Echiichthys vipera
Sawt kbir Trachinus draco
Serra Lichia amia
Serra tas-snien Pomatomus saltatrix

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter