Tjeckien

Kommersiella beteckningar

Kommersiell beteckning Vetenskapliga namn
Krevety argentinské Pleoticus muelleri
Krevety červené Pleoticus muelleri
Labrax japonský Lateolabrax japonicus
Labrax seabas Lateolabrax japonicus
Labrax seaperch Lateolabrax japonicus
Langusta
Langusta obecná Palinurus vulgaris synonymen för Palinurus elephas
Langusta zelená Panulirus gracilis
Langustýna severský Nephrops norvegicus
Langustýna štíhlý Nephrops norvegicus
Lates stříbřitý Lates calcalifer
Lates stříbrný Lates calcalifer
Ledovka Gobionotothen gibberifrons
Ledovka patagonská Dissostichus eleginoides
Leskyně skvrnitá Lampris guttatus
Letoun plachtivý Cheilopogon atrisignis
Limanda drsná Limanda aspera
Limanda obecná Limanda limanda
Limanda zlatá Limanda ferruginea synonymen för Myzopsetta ferruginea
Limanda žlutoocasá Limanda ferruginea synonymen för Myzopsetta ferruginea

Datakällor

Dela sidan

Hjälp oss att förbättra webbplatsen

Vi vill ha dina synpunkter