Luxembourg

Kommercielle betegnelser

Kommerciel betegnelse Videnskabelige navne
diagramme burro Plectorhinchus mediterraneus
diagramme voilier Diagramma pictum
dorade
dorade grise Spondyliosoma cantharus
dorade rose Pagellus bogaraveo
dorade royale Sparus aurata
dorade-coryphène Coryphaena hippurus
dorade-marbré Lithognathus mormyrus
dorade-sébaste Sebastes marinus synonym for Sebastes norvegicus
doré austral Pseudocyttus maculatus
doré noir Allocyttus niger
doré tacheté Pseudocyttus maculatus
écrevisse
Ecrevisse à pattes grêles Astacus leptodactylus
Ecrevisse à pieds rouges Astacus astacus
écrevisse australienne Cherax quadricarinatus
écrevisse de Californie Pacifastacus leniusculus
écrevisse de louisiane Procambarus clarkii
Ecrevisse rouge des marais Procambarus clarkii
écrevisse signal Pacifastacus leniusculus

Datakilder

Del denne side

Giv feedback om sitet, og hjælp os med at forbedre din oplevelse

Giv feedback