Κροατία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
golemi huji Genypterus
golemi pangasius Pangasius gigas συνώνυμο για Pangasianodon gigas
golemi šarun Trachurus picturatus
golub Myliobatis aquila
golub uhan Mobula mobular
Gouldijev lignjun Nototodarus gouldi
grancigula Maja squinado
grboglavka Brama brama
grboglavke Brama
grdobina Lophius piscatorius
grdobina žutka Lophius budegassa
grdobine Lophius
grebenasta ladinka Venus casina
grenlandski bakalar Gadus ogac
grenlandski halibut Reinhardtius hippoglossoides
grenlandski morski pas Somniosus microcephalus
grgeč Perca fluviatilis
grmalj Eriphia verrucosa
grop Venus verrucosa
gropi Venus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας