Λεττονία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Akmeņplekste Scophthalmus maximus
Ālants Leuciscus idus
Alata Thymallus thymallus
Aloza Alosa alosa
Amago Oncorhynchus rhodurus
Anšovi Engraulis
Apaču forele Oncorhynchus apache
Apaļais jūrasgrundulis Neogobius melanostomus
Argentīnas Argentina
Asaris Perca fluviatilis
Astoņkājis Octopus vulgaris
Atlantijas lasis Salmo salar
Atlantijas makrele Scomber scombrus
Atlantijas menca Gadus morhua morhua συνώνυμο για Gadus morhua
Atlantijas paltuss Hippoglossus hippoglossus
Atlantijas siļķe Clupea harengus
Atlantijas store Acipenser oxyrinchus
Austeres Ostrea
Austrālijas makrele Scomber australasicus
Austrumu makreles Scomber japonicus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας