Λεττονία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Paltusi Hippoglossus
Pangasijas Pangasius
Parastā mercenārija Venus mercenaria συνώνυμο για Mercenaria mercenaria
Parastais buksins Buccinum undatum
Pelamīda Sarda sarda
Pelede Coregonus peled
Pikša Melanogrammus aeglefinus
Plankumainā tunzivs Euthynnus affinis
Platspīļu vēzis Astacus astacus
Plaudis Abramis brama
Plicis Blicca bjoerkna
Polārā menca Boreogadus saida
Pollaks Pollachius pollachius
Putasu
Raibā vilkzivs Anarhichas minor
Raibais platpieris Aristichthus nobilis
Rajas Raja
Rauda Rutilus rutilus
Reņģe Clupea harengus membras συνώνυμο για Clupea harengus
Repsis Coregonus albula

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας