Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Blackspot seabream Pagellus bogaraveo
Blackspotted smooth-hound Mustelus punctulatus
Blotched picarel Spicara maena
Blue and red shrimp Aristeus antennatus
Blue butterfish Stromateus fiatola
Blue runner Caranx crysos
Blue shark Prionace glauca
Blue whiting Micromesistius poutassou
Bluefish Pomatomus saltatrix
Bluntnose sixgill shark Hexanchus griseus
Bogue Boops boops
Broadtail shortfin squid Illex coindetii
Brown comber Serranus hepatus
Brown meagre Sciaena umbra
Brown ray Raja miraletus
Brown wrasse Labrus merula
Bullet tuna Auxis rochei
Comber Serranus cabrilla
Common cuttlefish Sepia officinalis
Common dentex Dentex dentex

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας