Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Longnosed skate Raja oxyrinchus συνώνυμο για Dipturus oxyrinchus
Mediterranean horse mackerel Trachurus mediterraneus
Mediterranean moray Muraena helena
Mediterranean slipper lobster Scyllarides latus
Mediterranean spearfish Tetrapturus belone
Mediterranean starry ray Raja asterias
Monk Lophius piscatorius
Mottled grouper Mycteroperca rubra
Mullets nei Mugilidae
Musky octopus Eledone moschata
Norway lobster Nephrops norvegicus
Nursehound Scyliorhinus stellaris
Oilfish Ruvettus pretiosus
Pacific chub mackerel Scomber japonicus
Painted comber Serranus scriba
Parrotfish Sparisoma cretense
Pearly razorfish Xyrichtys novacula
Picarel Spicara smaris
Picarel nei Spicara
Picked dogfish Squalus acanthias

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας