Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Pilotfish Naucrates ductor
Pink cuttlefish Sepia orbignyana
Pink dentex Dentex gibbosus
Piper gurnard Trigla lyra
Poor cod Trisopterus minutus
Poutassou Micromesistius poutassou
Red gurnard Aspitrigla cuculus συνώνυμο για Chelidonichthys cuculus
Red mullet Mullus barbatus συνώνυμο για Mullus barbatus barbatus
Red porgy Pagrus pagrus
Red scorpionfish Scorpaena scrofa
Red seabream Pagellus bogaraveo
Round sardinella Sardinella aurita
Saddled seabream Oblada melanura
Salema Sarpa salpa
Sand steenbras Lithognathus mormyrus
Sardine Sardina pilchardus
Sardinellas nei Sardinella
searobins nei Triglidae
Sharpnose sevengill shark Heptranchias perlo
Sharpsnout seabream Diplodus puntazzo

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας