Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Linguattola Citharus linguatula
Luccio marino Sphyraena sphyraena
Mazzola Triglidae
Melù Micromesistius poutassou
Merluzzetto Trisopterus minutus
Merluzzo nordico Gadus morhua
Molva Molva molva
Mormora Lithognathus mormyrus
Moscardino Eledone moschata
Moscardino bianco Eledone cirrhosa
Murena Muraena helena
Musdea Phycis phycis
Musdea bianca Phycis blennoides
Nasello Merluccius merluccius
Notidano grigio Hexanchus griseus
Occhiata Oblada melanura συνώνυμο για Oblada melanurus
Ombrina
Orata Sparus aurata
Pagello bastardo Pagellus acarne
Pagello fragolino Pagellus erythrinus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας