Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Aċċola Seriola dumerili
Aċċola tal-faxxi Seriola fasciata
Aġuża Maja squinado
Ajkla Myliobatis aquila
Alonga Thunnus alalunga
Aringa Clupea harengus
Arżnella Spicara
Arżnella samra Spicara smaris
Arżnella tat-tikek Spicara maena
Awrata Sparus aurata
Awwista Palinurus elephas
Bakkaljaw Trisopterus minutus
Bakkaljaw ta' l-Atlantiku Gadus morhua
Barbun Platichthys flesus
Barbun imperjali Psetta maxima συνώνυμο για Scophthalmus maximus
Barbun tal-għajn Bothus podas
Bażuga Pagellus acarne
Bażuga kaħla Pagellus bogaraveo
Bekkum Buccinum undatum
Bies Dactylopterus volitans

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας