Ρουμανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Albacora Thunnus albacares
Alosa Alosa alosa
Anghila
Aterina
Avat Aspius aspius συνώνυμο για Leuciscus aspius
Babusca Rutilus rutilus
Bacaliar Merlangius merlangus euxinus συνώνυμο για Merlangius merlangus
Barbun Mullus barbatus συνώνυμο για Mullus barbatus barbatus
Barbun de Atlantic Pseudupeneus prayensis
Barbun vargat Mullus surmuletus
Batca Blicca bjoerkna
Biban Perca fluviatilis
Broaşte Rana
Caine de mare Squalus acanthias
Calcan
Calmar Loligo vulgaris
Calmar roşu Todarodes sagittatus sagittatus συνώνυμο για Todarodes sagittatus
Cambula
Cambula americana Hippoglossoides platesoides
Cambula cenuşie Glyptocephalus cynoglossu

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας