Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Pelamit Katsuwonus pelamis
Pellegrina Pecten jacobaeus
Petriċa Lophius piscatorius
Petriċa kbira Lophius piscatorius
Petriċa tat-tbajja Lophius budegassa
Petriċa zgħira Lophius budegassa
Pixxi San Pietru Zeus faber
Pixxiluna Brama brama
Pixxispad Xiphias gladius
Pizzintun Scomber scombrus
Plamtu Sarda sarda
Qarnit tal-Misk Eledone moschata
Qarnita Octopus vulgaris
Qarnita ta' qarn wieħed Scaeurgus unicirrhus
Qarnita tat-tikkek bojod Octopus macropus συνώνυμο για Callistoctopus macropus
Qattus Scyliorhinus stellaris
Ragustelli Nephrops norvegicus
Raja lixxa Raja miraletus
Raja polystigma Raja polystigma
Raja tal-fosos Raja clavata

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας