Σλοβακία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
moran dvojpruhý Diplodus vulgaris
moran krúžkovaný Diplodus annularis
moran osronosý Diplodus puntazzo
moran svetlý Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus
moro sivý Mora moro
morona pruhovaná Morone saxatilis
morona striebristá Dicentrachus labrax
morské kôrovce Crustacea
mrena severná Barbus barbus
murmura pásikavá Lithognathus mormyrus
neziarch nosatý Nesiarchus nasutus
nototénia hrbohlavá Gobionotothen gibberifrons
nototénia mramorovaná Notothenia rossii
nototénia patagónska Dissostichus eleginoides
nototénia sivá Lepidonotothen squamifrons
nototénie Dissostichus
obroň sťahovavý Cetorhinus maximus
osmonoh obyčajný Octopus vulgaris
osmonoh pižmový Eledone moschata
ospalec grónsky Somniosus microcephalus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας