Είδος Κωδικός FAO: SWA

Diplodus sargus sargus

Εμπορικές Ονομασίες

Χώρα Εμπορικές Ονομασίες Ονομασίες δεκτές ή επιτρεπόμενες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο
Αυστρία
 • de Dorade
 • de Große Geißbrasse [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • de Meerbrasse
 • de Weißbrasse [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
Γαλλία
 • fr sar commun
 • fr sar
Γερμανία
 • de Große Geißbrasse [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • de Weißbrasse [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • de Meerbrasse
 • de Dorade
Δανία
 • da Sorthale [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
Ελλάδα
 • el Σαργός [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
Εσθονία
 • et Suur peitelhammas [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
Ισπανία
 • es Sargo [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • es Sargo
 • Αστούριες: Xargu [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • Αστούριες: Chopa [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • Βαλεαρίδες Νήσοι: Sard [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • Βαλεαρίδες Νήσοι: Sarg [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • Κανάριοι Νήσοι: Sargo blanco [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • Κανταβρία: Jargo [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • Κανταβρία: Chapeta [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • Καταλωνία: Sargs [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • Βαλένθια: Sard [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • Γαλικία: Sargo común [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • Χώρα των Βάσκων: Muxar handi [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • Αστούριες: Xargu
 • Καταλωνία: Sargs
 • Περιοχή της Μούρθια: Sargo
Ιταλία
 • it Sarago maggiore [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
Κάτω Χώρες
 • nl Witte zeebrasem [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
Κροατία
 • hr šarag [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
Κύπρος
 • el σορκός
 • el σορκός [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
Λουξεμβούργο
 • de Bindenbrasse [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • de Geißbrasse [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • de Weißbrasse [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • fr sar [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • fr sar commun [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
Μάλτα
 • en White seabream [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • it Sarago maggiore [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • mt Sargu [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
Πορτογαλία
 • pt Sargo [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • pt Sargo-legítimo [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • pt Sarguete [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • pt Palmeiro [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • pt Sargo
Σλοβακία
 • sk moran svetlý [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
Σλοβενία
 • sl šarg [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • sl špari
Σουηδία
 • sv Vitblecka [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
Φινλανδία
 • fi isosargi [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]
 • sv vitblecka [Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus]

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας