Czech Republic

Commercial designations

Commercial designation Scientific names
Špičatník zlatopruhý Nemipterus japonicus
Spikara ostronosý Spicara smaris
Spikara skvrnitý Spicara maena
Spikara vysoký Spicara smaris
Šprot obecný Sprattus sprattus balticus synonym for Sprattus sprattus
Šprot severní Sprattus sprattus balticus synonym for Sprattus sprattus
Srdcovka
Srdcovka grónská Serripes groenlandicus
Srdcovka jedlá Cerastoderma edule
Stavrida Trachurus trachurus
Štika obecná Esox lucius
Štikozubec americká Merluccius bilinearis
Štikozubec argentinský Merluccius hubbsi
Štikozubec evropský Merluccius merluccius
Štikozubec hlubokomořský Merluccius capensis paradoxus synonym for Merluccius paradoxus
Štikozubec kanadský Merluccius productus
Štikozubec kapský Merluccius capensis paradoxus synonym for Merluccius paradoxus
Štikozubec peruánský Merluccius gayi
Štikozubec Pollův Merluccius polli
Štikozubec senegalský Merluccius senegalensis

Data sources

Share this page

Share your feedback about the site and help us improve your experience

Share your feedback