Läti

Tootenimetused

Tootenimetus Teaduslikud nimetused
Rudulis Scardinius erythrophthalmus
Saida Pollachius virens
Salaka Osmerus eperlanus
Salate Aspius aspius sünonüümina Leuciscus aspius
Sams Silurus glanis
Sapals Leuciscus cephalus sünonüümina Squalius cephalus
Sardīne Sardina pilchardus
Sardinellas Sardinella
Sarkanā plekste Glyptocephalus cynoglossus
Sarkanasari Sebastes
Sārtā dziļūdens garnele Parapenaeus longirostris
Šaurspīļu vēzis Astacus leptodactylus
Sēpija
Sevrjuga Acipenser stellatus
Sibīrijas store Acipenser baerii
Sīga Coregonus oxyrinchus
Signālvēzis Pacifastacus leniusculus
Sima Oncorhynchus masou sünonüümina Oncorhynchus masou masou
Smarīda Spicara smaris
Smilšplekstes Lepidorhombus

Andmeallikad

Jaga seda lehte

Andke saidi kohta tagasisidet ja aidake meil teenust täiustada

Andke tagasisidet