Īrija

Komerciālie nosaukumi

Komerciālais nosaukums Zinātniskie nosaukumi
European flying squid Todarodes sagittatus
European hake Merluccius merluccius
European lobster Homarus gammarus
European perch Perca fluviatilis
European pilchard Sardina pilchardus
European plaice Pleuronectes platessa
European razor clam Solen marginatus
European seabass Dicentrarchus labrax
European smelt Osmerus eperlanus
European sprat Sprattus sprattus
European squid Loligo vulgaris
European whitefish Coregonus lavaretus
Flat green nori Enteromorpha compressa sinonīms Ulva compressa
Fleshy prawn Penaeus chinensis
Flounder Platichthys flesus
Forkbeard Phycis phycis
Forkbeard species Phycis
Four-spot megrim Lepidorhombus boscii
Freshwater perch species Lates
Frigate and bullet tunas Auxis

Datu avots

Kopīgot šo lapu

Sniedziet atsauksmes par šo vietni un palīdziet mums to uzlabot!

Sniedziet atsauksmes