Latvija

Komerciālie nosaukumi

Komerciālais nosaukums Zinātniskie nosaukumi
Rudulis Scardinius erythrophthalmus
Saida Pollachius virens
Salaka Osmerus eperlanus
Salate Aspius aspius sinonīms Leuciscus aspius
Sams Silurus glanis
Sapals Leuciscus cephalus sinonīms Squalius cephalus
Sardīne Sardina pilchardus
Sardinellas Sardinella
Sarkanā plekste Glyptocephalus cynoglossus
Sarkanasari Sebastes
Sārtā dziļūdens garnele Parapenaeus longirostris
Šaurspīļu vēzis Astacus leptodactylus
Sēpija
Sevrjuga Acipenser stellatus
Sibīrijas store Acipenser baerii
Sīga Coregonus oxyrinchus
Signālvēzis Pacifastacus leniusculus
Sima Oncorhynchus masou sinonīms Oncorhynchus masou masou
Smarīda Spicara smaris
Smilšplekstes Lepidorhombus

Datu avots

Kopīgot šo lapu

Sniedziet atsauksmes par šo vietni un palīdziet mums to uzlabot!

Sniedziet atsauksmes