Ζώνη 58 – Aρκτικός Ινδικός Ωκεανός

Ζώνη FAO 58 - Aρκτικός Ινδικός Ωκεανός
    Ζώνη FAO 58 - Aρκτικός Ινδικός Ωκεανός

Υποζώνη 58.4 Enderby - Wilkes

 • Διαίρεση 58.4.1
  Wilkes Land
 • Διαίρεση 58.4.2
  Prydz Bay
 • Διαίρεση 58.4.3
  Danzare Bank
 • Διαίρεση 58.4.4
  Ob and Lena Banks

Υποζώνη 58.5 Kerguelen, McDonald

 • Διαίρεση 58.5.1
  Kerguelen
 • Διαίρεση 58.5.2
  McDonald and Heard

Υποζώνη 58.6 Crozet

Υποζώνη 58.7 Marion - Edward

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας