Είδος Κωδικός FAO: SHZ

Alosa tanaica

Εμπορικές Ονομασίες

Χώρα Εμπορικές Ονομασίες Ονομασίες δεκτές ή επιτρεπόμενες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο
Βέλγιο
  • fr Alose
  • nl Elft
Πορτογαλία
  • pt Alosa
Ρουμανία
  • ro Rizeafca [Alosa caspia nordmanni συνώνυμο για Alosa tanaica]
  • ro Rizeafca [Alosa caspia nordmanni συνώνυμο για Alosa tanaica]
Σλοβενία
  • sl čepe

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας