Είδος Κωδικός FAO: RFE

Parophrys vetulus

Εμπορικές Ονομασίες

Χώρα Εμπορικές Ονομασίες Ονομασίες δεκτές ή επιτρεπόμενες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο
Ιρλανδία
  • en English sole
  • ga Leathóg mhín
Πορτογαλία
  • pt Solha [Pleuronectes vetulus συνώνυμο για Parophrys vetulus]
  • pt Solha-inglesa [Pleuronectes vetulus συνώνυμο για Parophrys vetulus]

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας