Κροατία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
iglozub Chauliodus sloani
iglun Xiphias gladius
inćun Engraulis encrasicolus
inćuni Engraulis
indijska lignja Loligo duvauceli συνώνυμο για Uroteuthis duvaucelii
indijske skuše Rastrelliger
indopacifičke srdele Sardinops
indopacifičke trlje Upeneus
indopacifički luc Euthynnus affinis
islandska školjka Arctica islandica
iverak Platichthys flesus
iverak limun Microstomus kitt
iverak zlatopjeg Pleuronectes platessa
jadranska jesetra Acipenser naccarii
jadranski list Pegusa impar
jakovljeva kapica Pecten jacobaeus
japanska kozica Penaeus japonicus
japanska lignja Loligo japonica συνώνυμο για Loliolus japonica
japanski bobić Sepiolina nipponensis
japanski lignjun Todarodes pacificus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας